Technické výkresy, 3D modelování, CAD.

Nabízíme:

tvorbu 2D výkresové dokumentace pro výrobu dílů a strojů
tvorbu 3D modelů pro další použití

reverzní engineering, zaměření dílů, strojů a následné zpracování dokumentace